rcon-sweden ab har tecknat avtal med Borlänge Energi AB