rcon-sweden ab har tecknat avtal med Falu Energi och Vatten AB