Om företaget

I en tidsmedveten värld där konkurrensen om resurser blir allt mer skarpare behöver företag ibland stöd av en samarbetspartner som kan tillhandahålla snabba leveranser samt bidra med spetskompetens för att nå optimalt resultat av ett initiativ.rcon-sweden är ett nätverksbaserat managementkonsultföretag som fokuserar på det som många ledare upplever som en utmaning – förändring – att finna vägar, genomdriva och nå bästa resultat i en stundande förändring.

rcon-sweden skräddarsyr sitt erbjudande efter vilket steg ni befinner er i genomförandet.
Med vår erfarenhet och kompetensbas kan vi säkerställa att just ert initiativ ser till helheten och får bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Samtliga konsulter hos oss har en gedigen erfarenhet av förändring och projektledning samt individuella spetskompetenser inom affärs och strategi samt organisationsutveckling. Vår partnerbaserade nätverksmodell möjliggör ett sammanflätande det mest lönsamma teamet för att lösa uppgiften samtidigt som vi uppfyller ert krav på erfarenhet, bredd och kompetens.

Vänd er till oss när ni vill etablera och genomföra projekt på ett framgångsrikt sätt. Vi kan även vara er samarbetspartner när ni behöver effektivisera er verksamhet. rcon-sweden har uppdrag inom den privata och offentliga sektorn i en nationell men också i en internationell miljö.

”rcon-sweden,s modell av att arbeta som partner i ett nätverk gör att jag får tillgång till flera fördelar såsom en genomgående entreprenörsanda, professionellt nätverk, tillgång till ramavtal, men också möjligheter till att hålla gemensamma konferenser och utbildningar, samt snabbt hitta lösningar på komplexa problemställningar.”
-Michael Schilling, Senior konsult och Partner.

 

Affärs och Organisationsutveckling

Förändring i verksamheter, projekt och organisationer har blivit vardag för oss. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen i kombination med accelererande omvärldsbehov ställer stora krav på anpassning. Men i en förändring uppstår ofta nya processer och reaktioner. Det är viktigt att vara uppmärksam på fällor att undvika och mål att uppnå.

Vi kan affärsplaner, processutveckling samt säkerställa att stödprocesser får dess rätta fokus. Att driva igenom ett förändringsarbete kräver därför förankring, förberedelse och insikt. rcon-sweden ger dessa förändringsprocesser en ärlig chans att lyckas genom sina välmeriterade och erfarna konsulter och projektledare i nätverket.

Vid många av våra uppdrag får vi ofta förfrågningar om administrativ support samt frågeställningar kring löpande bokföring, momsredovisning och reskontrahantering. Inte minst i våra projekt – både nationella och internationella förekommer komplicerad redovisning som oftast måste hanteras ”adHoc” i en organisation. Vi kan med våra nätverk mycket snabbt täcka upp behov inom ovanstående – men också med administrativa tjänster samt agera operativt inom logistik, inköp, övrig administration, samt rapportering och uppföljning.

Projektledning

Inom projektledning kan vi med säkerhet konstatera att våra projektledare tillhöra de allra bästa i klassen som har skaffat sig en erfarenhet båda inom privata företag samt offentliga myndigheter– men också nationell som internationell erfarenhet inte minst gällande teknikkrävande projekt med systemutveckling och GIS applikationer.

Vi använder väl definierade projektstyrningsmetoder samt portföljstyrning. Våra uppdragsgivare har i många fall internationella partners som ger oss komplexa utmaningar som driver oss mot gemensamma framgångar bl.a. i Kina och Sydostasien men också Europa. Vi skapar också bra förutsättningar för projektteamen att lösa sina uppdrag. Vidare lyckas vi oftast att förankra projektresultaten i ordinarie verksamhet i det fall detta krävs. Inom projektledning och konceptutveckling inkluderande förstudier samt projektansökningar har vi en mycket bred erfarenhet med dokumenterad framgång.

I nätverket finns vidare en mycket gedigen erfarenhet av teknisk projektledning inom systemutveckling med spetskompetens exempelvis inom PHP, MySQL, MSSQL, JavaScript, GIS system samt applikationsutveckling, men också en bred erfarenhet av att leda tekniska utvecklingsprojekt inom geografisk informationsteknik, samt administrativ support. På detta kan vi också påvisa en bred kvalifikation inom PR, informationshantering och kommunikation.

Information, PR samt grafisk design & Layout

Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av processen. Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap för att kunna kommunicera verksamhetens informationsbehov till t ex IT-sidan, men också för att skapa helhetssynen i verksamheten och förståelsen för att information är en gemensam resurs, som skapas och återanvänds i processerna. För alla företag är detta viktigt men inte alltid så lätt att implementera.

Att få en genomarbetad kommunikationsplattform inkluderande PR strategier att harmonisera med en affärsplan är svårt – men knappast omöjligt att genomföra. rcon-sweden har både metoden, konsulterna, samt erfarenheten att hjälpa och implementera detta. Vi säkerställer behoven genom marknadsanalyser samt utredningsuppdrag, och ger sedan klara och konceptuella förslag till lösningar. Inom detta område kan vi på uppdrag etablera kommunikationsplattformar, informationsstrategier, PR och mediebevakning, ledning och kreativa processer, redaktionell produktion, samt konsultativ rådgivning.

Systemutveckling

Inom teknisk systemutveckling har vi har experterna med gedigen branscherfarenhet och kombinerat med vårt tjänsteutbud ger oss en unik möjlighet att uppfylla såväl tekniska som verksamhetsmässiga behov.
Vår kompetens är främst inom design och utveckling av realtidssystem och
karttjänster, simulering, processnära IT, vertikal integration.

Tillgänglighet & Leveranser

I vårt nätverk är vi mån om att våra kunder erhåller absolut högsta kvalitet när det gäller tillgänglighet och återrapportering. Vi säkerställer att det finns en bra grund för att kunna leverera tillgänglighet i våra uppdrag, samt att vi garanterar att våra konsulter finns nära eller i direkt anslutning till våra uppdragsgivare och åtar oss inga uppdrag där vi inte kan garantera 100 % tillgänglighet enligt beställarens behov. Sedan januari 2010 finns nätverket väl representerat i centrala lokaler på Teknikparken i Gävle.

rcon-sweden har en mycket hög grad av måluppfyllelse i sina uppdrag vilket är dokumenterat. Vi har breda internationella kontakter som vi under en lång tid haft ett djupt och välutvecklat samarbete med – inte minst när det gäller utvecklandet av klusterbildningar samt gränsöverskridande samarbete inom GIS. rcon-sweden ab har i nätverket en gemensam omsättning om 15,5 MSEK.