Affärs och organisationsutveckling

 • Organisationsförändringar
 • Turn around processer
 • Change management
 • Affärsplaner
 • Processutveckling
 • Stödprocesser
 • Kapitalisering & Finansiering
 • Administrationsstöd
 • Solution selling
 • Coachning & affärsstöd

Projektledning & Projektstyrning

 • Utvärdering av modeller
 • PENG analyser
 • Förstudier och utvärdering
 • Portföljstyrning
 • Projektansökningar
 • Internationaliseringsprojekt
 • Kluster inom Clean Energy
 • Kluster inom GIS
 • Kluster innovativa miljöer
 • Projektledning inom Affärs & organisationsutveckling

Information, PR, Grafisk Design & Layout.

 • Kommunikationsplattformar
 • Kommunikationsplaner
 • Informationsstrategier
 • PR och media bevakning
 • Marknadsplaner & studier
 • Ledning kreativa processer
 • Redaktionell produktion
 • Konsultativ rådgivning

Systemutveckling/Drift & Support

 • GIS system & Applikationer
 • ArcGIS
 • Open layers
 • Google Maps
 • Bing Maps
 • Dot.Net
 • Silverlight
 • Microsoft C#
 • Javascript
 • PHP
 • Python