rcon-sweden ab har tecknat avtal med EUROPARK AS i Norge som innebär bla projektledning.